VEDLIKEHOLDS AVD.

Vi utfører alle typer vedlikehold av tomt og eiendom
  • Trehogst
  • Gartnertjenester
  • Rydding 
  • Vaktmestertjenester
  • Vi tilbyr også presis koordinering av alle våre håndverksgrupper dersom oppdraget tilsier det
Firma: Teknisk Entreprenør

Ringveien 47

1482 Nittedal


Kontakt pers.: Bjørn E. Ravatn
Stilling:Daglig Leder
Telefon: 915 57 530
E-post:
bjorn@tekent.no

www.aktiweb.no